Mark Rietveld. A long loving look

The raw and sensitive underground analogue archive of Mark Rietveld

€ 50,00 50.0 EUR € 50,00

€ 50,00

  This combination does not exist.

  Language: English

  Description:

  CLICK HERE FOR A VIDEO

  EN: Mark Rietveld (1969-2022) was best known in Antwerp for his photography in which he photographed  the underground music scene and art world. At concerts, Mark always paid equal attention to what was happening on the periphery of the stage - so he also portrayed the audience and its surroundings. There came from his work a deep love for the frayed edges of the art and music world, where everyone - artists, audience, bar staff and the toilet madam - is part of it. Certainly Mark was an inseparable part of it. Incidentally, it was often silent in Mark's pictures, even if you had been there yourself and remembered razor-sharp loud and wild night. 

  If you visited places like Onder Stroom, Scheld'apen, Stadslimiet, Factor 44, the Tenace Boot, De Nor, AudioPlant, Minigolf Beatrijs, Forbidden City, Bar Paniek or Het Bos over the past two decades, there was a good chance you saw him wandering in front, beside and behind the stage, his camera unobtrusively at the ready, in between chatting here and there. Mark was there often, very often. He was part of the furniture he had chosen as his subject. A few days after such an evening, a careful selection appeared online, giving those absent a glimpse of what they had missed. 

  But those who delve further into his oeuvre will find a photographer for whom the whole world could be a wondrous subject: the archive is full of hushed moorland scenes, torn hoarfrost floors, still lifes, cats, parks in the snow, timeless figures in Prague or Paris and domestic scenes, ... Mark photographed, in short, with a great deal of love, his entire biotope.

  Because it is a gigantic archive, we called on Nico Dockx, artist and researcher attached to research group ArchiVolt at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. Someone who could scan the immense amount of images with the necessary distance to make a selection. A selection that draws lines and makes connections between all those different images, which together formed Mark's biotope. 

  NL: Mark Rietveld (1969-2022) was in Antwerpen vooral bekend om zijn fotografie waarin hij verslag deed van de ondergrondse muziekscene en kunstwereld. Mark had op concerten altijd minstens evenveel aandacht voor wat er in de periferie van het podium gebeurde – hij bracht dus ook het publiek en de omgeving in beeld. Er sprak uit zijn werk een diepe liefde voor de rafelranden van de kunst- en muziekwereld, waar iedereen – kunstenaars, publiek, barpersoneel en de wc-madam – deel van uitmaakt. Zeker Mark maakte daar onlosmakelijk deel van uit. Het was overigens vaak stil in Marks foto’s, ook als je er zelf bij was geweest en je je messcherp een luide en wilde nacht herinnerde. 

  Als je de afgelopen twee decennia op plekken als Onder Stroom, Scheld’apen, Stadslimiet, Factor 44, de Tenace Boot, De Nor, AudioPlant, Minigolf Beatrijs, Forbidden City, Bar Paniek of Het Bos kwam, was er een goede kans dat je hem voor, naast en achter het podium zag rondzwerven, zijn camera onopvallend in de aanslag, tussendoor her en der praatjes slaand. Mark was er vaak, heel vaak. Hij maakte deel uit van het meubilair dat hij tot zijn onderwerp had gekozen. Een paar dagen na zo’n avond verscheen een zorgvuldige selectie online, zodat de afwezigen een glimp te zien kregen van wat ze gemist hadden. 

  Maar wie verder in zijn oeuvre duikt, vindt een fotograaf voor wie de hele wereld een wonderlijk onderwerp kon zijn: het archief zit vol verstilde heidegezichten, gescheurde schorrebodems, stillevens, katten, parken in de sneeuw, tijdloze figuren in Praag of Parijs en huiselijke scènes, … Mark fotografeerde kortom, met zeer veel liefde, zijn hele biotoop.

  Omdat het een gigantisch archief is, werd een beroep gedaan op Nico Dockx, kunstenaar en onderzoeker verbonden aan onderzoeksgroep ArchiVolt aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Iemand die de immense hoeveelheid aan beelden met de nodige afstand kon scannen om een selectie te maken. Een selectie die lijnen trekt en verbanden legt tussen al die verschillende beelden, die samen Marks biotoop vormden.   ISBN: 9789464002416
  Specifications:

  20.7 x 28 cm
  364 pages 
  332 images